Nowa wersja ustawy o OZE. PPEJ w styczniu. Nowe realia na europejskim rynku gazu

English: Gazprom Germania Headquarters
Złote czasy dla Gazpromu w Europie na pewno się skończyły. Jednak Rosjanie szybko adaptują się do zmian na rynku gazu (Photo credit: Wikipedia)

Autorski przegląd informacji o energetyce

Nowy tekst ustawy o OZE

(CIRE)

Ministerstwo Gospodarki przesłało w czwartek 2 stycznia do Komitetu Rady Ministrów nowy, datowany na 31 grudnia ubiegłego roku nowy tekst projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.Resort przesłał do Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy o OZE wersji 4.1 wraz nowymi wersjami uzasadnienia do projektu i oceny skutków regulacji oraz tabelą rozbieżności do tekstu projektu z 12 listopada ubiegłego roku (wersja 4.0). Jak wynika z tabeli rozbieżności, resort gospodarki odrzucił prawie 90 uwag o charakterze ogólnym i szczegółowym zgłoszonych przez inne ministerstwa oraz urzędy w tym przez Urząd Regulacji Energetyki. Ministerstwo gospodarki w piśmie do Komitetu Rady Ministrów wnioskuje o pilne rozpatrzenie przedłożonego projektu. W nowym tekście zmianie uległa między innymi definicja instalacja odnawialnego źródła energii, z której usunięto fragment odnośnie urządzeń służących do wytwarzania biogazu rolniczego. Tego typu urządzenia zostały objęte odrębnym pojęciem instalacji biogazu rolniczego. W nowej wersji ustawy wyodrębnione zostało pojęcie instalacji termicznego przekształcania odpadów. Co istotne, w najnowszej wersji ustawy nie pojawia się pojęcie „licznika zdalnego odczytu” i całego zakresu przepisów z tym związanych, w tym wprowadzających zmiany w Prawie Energetycznym odnośnie obowiązku ich instalacji u 80 proc. odbiorców w terminie do 2020 roku. Istotna zmiana pojawiała się też w definicji dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, do tej grupy będą mogły być zakwalifikowane tylko instalacje powstałe przed dniem 30 czerwca 2014 r. Zmianie uległy też zapisy odnośnie świadectw pochodzenia dla instalacji, które rozpoczną produkcję przed wejściem w życie ustawy lub zostaną zmodernizowane po wejściu ustawy życie. Zniknął między innymi kontrowersyjny zapis o nie wydawaniu świadectw pochodzenia w sytuacji gdy energia zostanie sprzedana po cenie przekraczającej 105 proc. ceny stanowiącej równowartość średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE. Nowa wersja ustawy zmienia również termin wejścia w życie przepisów odnośnie nowego systemu wsparcia dla OZE, mają one obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od dnia wydania pozytywnej decyzja Komisji Europejskiej o zgodności z przepisami unijnymi pomocy publicznej przewidzianej w ustawie. W porównaniu do poprzedniej wersji ustawy okres wejścia w życie tej części przepisów wydłuża się więc o 12 miesięcy.

PPEJ jeszcze w styczniu trafi na Komitet Stały Rady Ministrów

(RZECZPOSPOLITA/CIRE)

Za dwa tygodnie Komitet Stały Rady Ministrów ma zająć się Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) – ustaliła „Rzeczpospolita”. Dziennik dowiedział się w biurze prasowym Kancelarii Rady Ministrów, że według wstępnych planów Program Polskiej Energetyki Jądrowej ma trafić na Komitet Stały Rady Ministrów 16 stycznia br. „Rz” przypomina, że akceptacja Programu przez rząd to warunek kontynuacji przez Polską Grupę Energetyczną przygotowań do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Z jednej strony będzie to kolejny krok na drodze do finalizacji umowy w sprawie udziału w przedsięwzięciu Enei, Taurona oraz KGHM, a z drugiej umożliwi ogłoszenie tzw. postępowania zintegrowanego, w ramach którego ma zostać wyłoniony dostawca technologii, finansowania, usług serwisowych i paliwowych dla elektrowni jądrowej.

The Economist: Gazprom uwzględnia nowe realia na europejskim rynku gazu

(THE ECONOMIST)

Do tej pory Gazprom mógł wykorzystywać formuły cenowe w umowach gazowych z klientami europejskich do realizacji rosyjskiej polityki zagranicznej. Zdaniem The Economist te czasy kończą się jednak, ponieważ rośnie konkurencja a Europejczycy sięgają po surowiec z innych źródeł – m.in. LNG z Kataru i Stanów Zjednoczonych. Powstająca różnica między cenami z umów długoterminowych a tych, z transakcji spotowych, daje im przewagę w negocjacjach na temat nowych umów gazowych i przy renegocjacji obowiązujących. Doszło już do renegocjacji umów Gazpromu (E.On, PGNiG) oraz wygranych firm europejskich w sądzie arbitrażowym (RWE). Jednocześnie rosyjska firma i norweski Statoil wprowadziły możliwość zawierania umów spotowych ze swoimi klientami. Także śledztwo antymonopolowe prowadzone przeciwko Gazpromowi przez Komisję Europejską, stworzyło presję na urealnienie cen oferowanych w rosyjskich kontraktach. Udział gazu ziemnego kupowanego w Europie na rynku spotowych wzrósł z 15 procent w 2008 roku do 44 procent w 2012 roku. Jednocześnie maleje różnica między cenami spotowymi i długoterminowymi. Pomimo to Europa kupuje coraz więcej rosyjskiego surowca. Jednakże w ramach zakupów domaga się lepszego traktowania przez dostawcę z Rosji.

Więcej w przeglądzie informacji BiznesAlert.pl

Enhanced by Zemanta
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s