PGNiG sprzeda katarski gaz Singapurowi? Kary za rewers gazowy na Ukrainę

Wnętrze zbiornika w budowanym terminalu LNG w Świnoujściu. Zdjęcie: Polskie LNG
Wnętrze zbiornika w budowanym terminalu LNG w Świnoujściu. Zdjęcie: Polskie LNG

Autorski przegląd informacji o energetyce

PGNiG sprzeda katarski gaz Singapurowi?

(LNG WORLD NEWS)

Przedstawiciele PGNiG, Polskiego LNG i Gaz-Systemu odwiedzili terminal LNG na wyspie Jurong należącej do Singapuru. Strony wymieniły doświadczenia w kontekście budowanego w Polsce terminalu w Świnoujściu, który ma mieć roczne opóźnienie oddania do użytku. Przepustowość terminala singapurskiego ma wynieść 3,5 tony rocznie. Docelowo ma wzrosnąć do 6 mln ton rocznie. Zakulisowym tematem rozmów mogła być sprzedaż surowca PGNiG dostarczonego przez Qatargas w ramach umowy katarskiej, która ruszy przed uruchomieniem obiektu polskiego. Gaz katarski dotarłby wtedy do Singapuru, a Polacy ograniczyliby straty związane z opóźnieniem uruchomienia gazoportu.

Powstanie polsko-czeskiego Interkonektora II coraz bliżej

(URZĄD REGULACJI ENERGETYKI)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu połączenia gazowego Polska – Czechy. Głównym celem projektu jest budowa drugiego dwukierunkowego i efektywnego połączenia gazowego pomiędzy Polską a Czechami, które umożliwi przepływ gazu ziemnego na poziomie 5 mld m³ rocznie w kierunku Polska – Czechy i 6,5 mld m³ rocznie w kierunku Czechy-Polska z możliwością dalszej rozbudowy. Punkt graniczny będzie zlokalizowany po stronie czeskiej w rejonie Hat/Owsiszcze, znajdującym się w regionie Moravia-Silesia oraz w województwie śląskim po stronie polskiej. Projekt zakłada rozbudowę systemu gazowego po stronie polskiej i czeskiej. W przypadku części polskiej – poza samym 60-kilometrowym gazociągiem łączącym obydwa systemy przesyłowe, obejmuje budowę nowych sieci o długości 237 km oraz budowę tłoczni i stacji pomiarowej. Zakładany termin rozpoczęcia eksploatacji poszczególnych zadań projektu to 2019 r. Po stronie polskiej podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań objętych wnioskiem inwestycyjnym – złożonym do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 kwietnia 2013 r. nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej -jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dwukierunkowe połączenie systemowe pomiędzy Polską a Czechami jest częścią Korytarza Gazowego Północ-Południe, zainicjowanego przez Grupę Wyszehradzką. Jego rolą jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zakłada się, że projekt, który otrzymał od Komisji Europejskiej status Projektu Wspólnego Zainteresowania ( PCI – Project od CommonInterest), szczególnie w przypadku Polski wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu oraz integrację rynków poprzez dywersyfikację źródeł i dróg zaopatrzenia w paliwo gazowe. Oczekuje się, że projekt zapewni dostęp do rozwiniętych, zachodnioeuropejskich rynków gazu, takich jak Czechy czy Niemcy, co pozwoli wpłynąć na obniżenie kosztów zakupu gazu, dzięki jego pozyskaniu w ramach nowych, atrakcyjnych cenowo kontraktów lub możliwości wynegocjowania korzystniejszych warunków w umowach dotychczasowych. Część zadań projektu objętego wnioskiem zastąpi wyeksploatowane gazociągi wybudowane jeszcze  na początku lat siedemdziesiątych – również te, którymi wcześniej transportowany był gaz koksowniczy – które z uwagi na swój stan techniczny i parametry pracy nie są w stanie obecnie wypełniać należycie swoich funkcji.Połączenie zmniejszy koszty ekonomiczne spowodowane przerwami w dostawach gazu, których dzięki temu uda się uniknąć. Prezes URE zaakceptował sposób rozliczania i uwzględniania w taryfach przesyłowych Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.wzajemnych gwarancji, których celem jest ograniczenia ryzyka inwestycyjnego dotyczącego budowy połączenia po obydwu stronach granicy. Symetryczna decyzja, uzgodniona z Prezesem URE,została również wydana przez Regulatora Republiki Czeskiejw odniesieniu do czeskiego operatora systemu przesyłowego gazowego – Net4Gas s.r.o. Operatorzy wnioskowali o zatwierdzenie sposobu wzajemnych rozliczeń związanych z realizacją planowanych inwestycji. Mechanizm zakłada wzajemne kompensowanie przychodów w sytuacji nie pozyskania w danym okresie przychodów z opłat taryfowych. Wniosek zakłada również  pozyskanie brakującej części kwoty niezbędnej na realizację przez Gaz-System wskazanego projektu  przychodami pozyskanymi ze środków UE z funduszu Connecting Europe Facility. Wydanie decyzji w sprawie wniosku inwestycyjnego warunkuje ubieganie się przez operatorów o wsparcie finansowe z tego źródła, co zgodnie z założeniami ma ograniczyć skutki taryfowe planowanego połączenia przenoszone na użytkowników sieci. Wydając decyzję Prezes URE uznał za uzasadniony wspólny wniosek inwestycyjny polskiego operatora systemu przesyłowego gazowego – Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz czeskiego operatora systemu przesyłowego gazowego – Net4Gas s.r.o. o skoordynowane podjęcie decyzji w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu połączenia gazowego Polska – Czechy, a także o jej uwzględnienie w taryfach dla usług przesyłania paliw gazowych.

Zasadnicze cele projektu obejmują:

  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw poprzez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, dostawców i tras dostaw;
  • zwiększenie poziomu konkurencji;
  • wzrost integracji rynków, interoperacyjność i elastyczność systemu;
  • zrównoważony rozwój, m.in. poprzez redukcję emisji związków do atmosfery, wspieranie odnawialnych źródeł energii okresowo generujących energię elektryczną.

Kary za rewers gazowy na Ukrainę?

(THE MOSCOW TIMES/INTERFAX)

Gazprom zagroził, że firmy europejskie, które zechcą słać rosyjski gaz w ich dyspozycji na Ukrainę za pomocą rewersu słowackiego spotkają się z sankcjami. W odpowiedzi na to stanowisko Bruksela uznała je za niedopuszczalne. Według Komisji Europejskiej uruchomienie fizycznego rewersu ze Słowacji na Ukrainę jest w pełni legalne i możliwe technicznie. Jednocześnie Gazprom zapowiedział, że nie weźmie udziału w modernizacji ukraińskiego systemu przesyłu gazu (GTS). Czeka na zmiany własnościowe w ramach wprowadzenia trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej na Ukrainie. Dzięki nim zarządzanie ukraińskimi gazociągami ma zostać powierzone konsorcjum z udziałem Naftogazu i firm, które zainwestują pieniądze. Udziałami jest zainteresowana Moskwa, ale Kijów pragnie udziału zachodnich spółek. Gazprom niezmiennie uspokaja, że pomimo napięcia w relacjach z Ukraińcami i zatrzymaniem dostaw nad Dniepr tranzyt surowca do klientów europejskich jest kontynuowany bez przeszkód.

Niemcy obniżają wsparcie dla OZE

(NOVINITE)

Bundestag przyjął w piątek zmiany prawne ograniczające wsparcie dla Odnawialnych Źródeł Energii. Dzieje się to po czterech latach podwyżek subsydiów, które wzrosłymw tym okresie czterokrotnie. Koalicjant chadeków w rządzie, Socjalistyczna Partia Demokratyczna, utrzymuje, że ograniczenie wsparcia nie utrudni dążeń Niemiec do realizacji ambitnego celu 80-procentowego udziału OZE w miksie energetycznym w 2050 roku.

Więcej w przeglądzie informacji BiznesAlert.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s