Wyścig o Korytarz Południowy. Ukraina spłaca dług gazowy. Kupi energię elektryczną z Rosji. Pierwsze LNG z Australii dotrze do Chin

Południowy Korytarz Gazowy, źródło: Vestnik Kavkaza
Południowy Korytarz Gazowy, źródło: Vestnik Kavkaza

Autorski przegląd informacji o energetyce

Nowe prawa konsumentów energii elektrycznej i gazu

(URE/CIRE)

Od 25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dla odbiorców energii elektrycznej i gazu nowe przepisy oznaczają wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej przez konsumentów poza lokalem bądź na odległość.

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia odbiorców energii i paliw gazowych jest wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej przez konsumentów poza lokalem bądź na odległość – z 10 do 14 dni. Wyjątek stanowi sytuacja, w której konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy. W takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14 dniowego terminu na odstąpienie.

W związku z tymi zmianami URE przygotowało erraty do opublikowanych Zbiorów Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych.

Po 25 grudnia 2014 r. przedsiębiorstwa obrotu, które nie wywiązały się jeszcze z ustawowego obowiązku dostarczenia Zbioru Praw Konsumenta odbiorcom w gospodarstwach domowych, mają dołączać również erratę uwzględniającą zmiany. Jednocześnie URE rekomenduje, aby przedsiębiorstwa obrotu, które już wywiązały się ustawowego obowiązku informacyjnego, przesyłały odbiorcom erraty przy okazji wysyłania bieżącej korespondencji.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów.

Belgii grożą przerwy w dostawach energii

(Forsal/CIRE)

Jak poinformował Forsal.pl, według ekspertów, tej zimy w Belgii mogą mieć miejsca ograniczenia dostaw energii elektrycznej.

Powodem tych zagrożeń są awarie w belgijskich elektrowniach jądrowych, z których pochodzi aż 55 procent energii. W dwóch reaktorach stwierdzono pęknięcia, w konsekwencji czego musiały one zostać wyłączone. W kolejnym nastąpił wyciek oleju z turbiny parowej, co spowodowało jego automatyczne wyłączenie – czytamy w Forsal.pl.

Przypominamy, że 18 grudnia belgijski rząd ogłosił zmiany w swym planie rezygnacji z energetyki jądrowej, decydując się na przedłużenie o 10 lat – do 2025 r. – pracy dwóch z siedmiu reaktorów, eksploatowanych przez należący do GDF Suez – Electrabel.

Jednocześnie eksperci krytykują kolejne belgijskie rządy za brak długoterminowej strategii bezpieczeństwa energetycznego.

Wyścig o Korytarz Południowy

(AFP/Reuters/Teresa Wójcik/AzerNews/Wojciech Jakóbik)

Ankara poinformowała, że Gazociąg Transanatolijski (TANAP) może zostać oddany do użytku wcześniej niż w połowie 2018 roku, czyli pierwotnie zaplanowanym terminie. TANAP ma transportować gaz z azerskiego pola Szach Deniz 2 przez Turcję do granicy z Europą. W przyszłości po wybudowaniu łącznika z Iranem mógłby być nim transportowany do Europy także irański gaz. Początkowa przepustowość rury wyniesie 16 mld m. sześc. Z tego około 6 mld m. sześc. byłoby dostarczane do Turcji, a reszta – do Europy. W przyszłości, rurociąg mógłby zostać rozbudowany, tak, aby jego zdolności przesyłowe wynosiły około 31 mld m. sześc. rocznie. To mniej niż zdolności przesyłowe, jakie miałby gazociąg przebiegający z Rosji przez Turcję do Unii Europejskiej (zamiast South Streamu), ale TANAP dla wielu inwestorów jest atrakcyjniejszy od rosyjskiego projektu.

Po pierwsze, gaz pochodziłby spoza Rosji, po drugie gazociąg mógłby zostać względnie łatwo rozbudowany o nowe nitki. Specjaliści podkreślają, że TANAP mógłby być głównym szlakiem zaopatrującym Unię w gaz.

Zdaniem ekspertów obecnie możemy mieć do czynienia z wyścigiem budowniczych TANAP-u i rosyjskiej rury przez Turcję zwanej już Turkish Stream. Gazociąg, który zostanie uruchomiony szybciej, zyska bowiem przewagę. W ramach projektu TANAP, w Ankarze 14 października br.  zostały podpisane umowy z sześcioma tureckimi i chińskimi firmami mającymi wybudować rurę. Gazociąg ma według wcześniejszych planów zostać uruchomiony w połowie 2018 roku. Koszt projektu szacowany jest na 10-11 mld dolarów.

Na rywalizacji zyskuje Turcja, której przedstawiciele przyznają, że znaczenie TANAP dla Europy, poprawia pozycję Ankary jako pośrednika dostaw surowców.

Ukraina spłaca dług gazowy. Kupi energię elektryczną z Rosji

(MSZ/Wojciech Jakóbik)

Biuro prasowe przedsiębiorstwa państwowego NAK „Naftogaz Ukrainy” poinformowało o całkowitym rozliczeniu się przedsiębiorstwa ze spółką rosyjską „Gazprom” za zaimportowany w okresie listopad-grudzień 2013 r. i kwiecień-czerwiec 2014 r. gaz ziemny.

Zgodnie z przedstawioną przez biuro informacją, NAK „Naftogaz Ukrainy” przekazał kolejne 1,45 mld USD za zaimportowane w w/w okresie 11,5 mld m3 błękitnego paliwa. Do końca roku Kijów miał zapłacić w sumie 3,1 mld dolarów zadłużenia.

Rosja i Ukraina podpisały także umowę na dostawy 9 mln kilowatogodzin energii elektrycznej po cenach z rosyjskiego rynku wewnętrznego oraz bez konieczności uiszczenia przedpłat.

W 2013 roku zużycie energii na Ukrainie wyniosło prawie 147 mld kWh. Dostawy zrekompensują niedobory wywołane problemami w ukraińskich elektrowniach oraz utratą mocy wytwórczych w Donbasie na rzecz sił rosyjskich.

Gazprom: najmniejsze wydobycie gazu w historii

(IAR/CIRE/Teresa Wójcik)

Gazprom w tym roku zanotuje najmniejsze wydobycie gazu w historii istnienia kompanii. Rosyjskie media poinformowały, że pozyskanie błękitnego paliwa spadnie o 9 procent – do 443-445 miliardów metrów sześciennych a także niższe niż, w 2009, gdy z powodu światowego kryzysu gospodarczego Gazprom dostarczył tylko 461,5 mld m. sześc. gazu. Lata 2012 – 2013 były okresem stabilizacji, wydobywano ok. 487 mld. m. sześc. gazu. Od 2002 r. Gazprom w pozostałych latach dostarczał ponad 500 mld m. sześc. Do końca listopada br. produkcja gazu rosyjskiego potentata wyniosła 401,4 mld m. sześc.

Nawet, jeśli okaże się, że wydobycie w grudniu było podobne, jak rok temu (48 mln m. sześc.), to i tak roczny wynik będzie najgorszy z dotychczasowych.

– Wydobycie Gazpromu jest całkowicie powiązane z popytem na gaz, tymczasem w tym roku spółka znacznie ograniczyła dostawy dla Ukrainy, które od czerwca do grudnia faktycznie były wstrzymane – wyjaśniają analitycy Reiffeisenbank.

Na razie w całej Europie są dość wysokie temperatury jak na sezon zimowy. W 2013 r. sama tylko  Ukraina kupiła 25,8 mld. m. sześc. gazu. W tym roku będzie niewiele ponad 15 mld m.sześc. Mniej gazu potrzebują najwięksi europejscy odbiorcy: Niemcy i Turcja, które w ub. r. kupiły 41 i 26,7 mld m. sześc. surowca.

W Rosji utrzymuje się łagodna pogoda, niesprzyjająca zwiększonemu zapotrzebowaniu na gaz. Również sprzedaż za granicę spada. Jak się ocenia, tegoroczny eksport gazu wyniesie 147 miliardów metrów sześciennych. Dla przykładu w roku ubiegłym rosyjski monopolista eksportował 162 miliardy metrów sześciennych gazu.

Aleksander Miedwiediew – wiceprezes Gazpromu powiedział, że w ostatnich 5 latach wpływy z eksportu wynosiły stabilnie co najmniej 50 miliardów dolarów. Jego zdaniem, w tym roku nie powinny być poniżej tej sumy.

Ceny ropy i budżet Rosji

(Reuters/AFP/Bloomberg/TASS/AFP/Kommiersant/Teresa Wójcik)

Według prognoz Aleksandra Diukowa, dyrektora spółki-córki  Gazpromu, Gazprom Nieft, cena ropy Brent w styczniu 2015 r. mogłaby spaść poniżej 60 dol.za baryłkę. W ostatni piątek minister rozwoju gospodarczego Rosji Aleksiej Uljukajew powiedział, że rząd na podstawie uproszczonej prognozy opracował scenariusz, na wypadek, gdyby cena ropy spadła do 60 – 40 dol. za baryłkę.

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin zapowiedział, że sytuacja po tym spadku cen ropy nieuchronnie wymagałaby  restrukturyzacji gospodarki. Rosyjski przywódca nie wyklucza ewentualnej zmowy na rynku energii między Arabią Saudyjską i Stanami Zjednoczonymi. Jednakże powiedział, że nie ma na to wiarygodnych dowodów.

Jeśli cena ropy w 2015 r. spadnie do ok. 60 dol. za baryłkę – deficyt budżetowy Rosji może wynieść około 38 mld dol., zaś spadek PKB wyniesie wówczas 3 proc. Takie informacje przekazał w ostatnią sobotę dziennikarzom rosyjski minister rozwoju gospodarczego Aleksiej Uliukajew. Nieco wcześniej dziennik Kommiersant, powołując się na swoje źródła, podał, że według makroekonomicznej prognozy ministerstwa finansów przy cenie ropy wynoszącej ok. 60 dol.za baryłkę, PKB Rosji spadnie o 4 proc., zaś straty budżetu wyniosą ćwierć bln rubli.

Wg ostatniej oficjalnej prognozy rosyjskiego ministerstwa rozwoju gospodarczego, przy cenie ropy 80 dol. za baryłkę, oczekiwany spadek PKB Rosji w 2015 r. będzie na poziomie 0,8 proc. Minister rozwoju gospodarczego Aleksiej Uliukajew powiedział też, że już w pierwszym kwartale 2015 r. Bank centralny Rosji powinien koniecznie obniżyć stopę oprocentowania referencyjnego. Tymczasem decyzją Rady Dyrektorów Banku centralnego w połowie grudnia br. stopa referencyjna została podniesiona z 10,5 do 17 proc. Była to już szósta podwyżka tej kluczowej stopy procentowej w 2014 r., która na początku roku wynosiła 5,5 proc.

BP wesprze Rosnieft?

(Wojciech Jakóbik)

BP rozważa wejście w projekt wydobycia ropy naftowej ze złóż Taas-Juriach we Wschodniej Syberii we współpracy z Rosnieftem, pomimo faktu, że USA i Unia Europejska obłożyły tę rosyjską firmę sankcjami w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainie.

BP liczy na przejęcie udziałów w rynku opustoszałym ze względu na nową sytuację geopolityczną. Źródła Russia Behind Headlines przekonują, że trwają rozmowy o porozumieniu wartym 700-800 mln dolarów. Rosjanie podjęli rozmowy z Brytyjczykami po tym, jak chińskie CNPC zaoferowało „zbyt mało” w ramach postulowanej współpracy na złożu. Rosnieft ma mimo to rozmawiać nadal z Chińczykami i Hindusami z ONGC, bo liczy na trzeciego – oprócz BP – partnera przy projekcie.

Komentatorzy Kommiersanta podkreślają, że wydobycie ze złoża Taas-Juriach nie jest objęte sankcjami, bo te dotyczą tylko złóż niekonwencjonalnych i morskich.

Chińczycy budują nowy Jedwabny Szlak w Azji Centralnej

(Wojciech Jakóbik)

Chińskie CNPC zamierza od 2015 roku wydobywać kondensat gazu ziemnego z trzech złóż odkrytych w Uzbekistanie – Dengizkul, Chojadawlat i Wschodni Ałat. Zainwestują w nie około 277,32 mln dolarów.

W tym celu CNPC i Uzbeknefegaz powołały joint venture o nazwie New Silk Road Oil and Gas company, które będzie operatorem wydobycia na wymienionych złożach. Rząd uzbecki ma zaakceptować finalne studium opłacalności przedsięwzięcia.

Siła Syberii za pieniądze chińskich banków?

(Rzeczpospolita/CIRE)

Gazprom myśli o pozyskaniu środków na inwestycję budowy gazociągu „Siła Syberii”, którym rosyjski gaz ma popłynąć do Chin, z chińskich banków – donosi „Rzeczpospolita”.

Dzienniki cytuję wypowiedź Andrieja Krugłowowa, jednego z wiceprezesów Gazpromu, który przyznaje, że chińskie banki komercyjne są brane pod uwagę przez Gazprom jako kluczowi partnerzy do finansowania budowy infrastruktury przesyłowej, którą rosyjski gaz ma trafić do Chin.
Jednocześnie jak relacjonuje „Rz” Gazprom rozważa również możliwość przeprowadzenia emisję obligacji w Hongkongu, w juanach hongkongijskich.

„Rzeczpospolita” przypomina, że całość kosztów związanych z budową gazociągu Siła Syberii oraz pozostałej infrastruktury gazowej koniecznej do realizacji umowy z Chińczykami może kosztować Rosjan nawet 70 mld USD. Pozyskanie takich środków to spore wyzwanie, szczególnie w sytuacji kiedy ze względu na zachodnie sankcje, Gazprom nie może ubiegać się o kredyty w bankach krajów Unii Europejskiej, Australii, Japonii, Kanady, Norwegii, Szwajcarii i USA.

Pierwsze LNG z Australii dotrze do Chin

(Reuters/Wojciech Jakóbik)

Brytyjskie BG rozpoczęło pompowanie gazu skroplonego do tankowca LNG w australijskim Gladstone. Surowiec dotrze do odbiorców w Chinach. Drugi tankowiec zostanie załadowany w pierwszym tygodniu stycznia.

Terminal LNG Queensland Curtis ma osiągnąć w 2016 roku przepustowość 8 mln ton rocznie.

Więcej w przeglądzie informacji BiznesAlert.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s