Czy budowa Nord Stream 2 została wznowiona? To zależy, kogo zapytać

Lokalizacja barki Fortuna mającej budować Nord Stream 2 na wodach duńskich z 25 stycznia o świcie czasu polskiego. Fot. MarineTraffic.com
Lokalizacja barki Fortuna mającej budować Nord Stream 2 na wodach duńskich z 25 stycznia o świcie czasu polskiego. Fot. MarineTraffic.com

– Czy budowa Nord Stream 2 została wznowiona pomimo sankcji USA? Czy Rosjanie przestali się ich bać i triumfują na wodach duńskich, grając na nosie nowemu prezydentowi Joe Bidenowi? Interpretacja zależy od tego, którą agencję prasową zapytać, od jakości tłumaczenia i zaufania do źródeł – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Czytaj dalej„Czy budowa Nord Stream 2 została wznowiona? To zależy, kogo zapytać”

CAATSA vs. PEESA, czyli Nord Stream 2 staje się trędowaty

Nord Stream. Grafika: Gazprom

Amerykanie mają pełen repertuar sankcji możliwych do zastosowania wobec Nord Stream 2. Straszak w ich postaci działa, bo budowa spornego gazociągu znów stoi. Nie wiadomo czy fałszywa fundacja stworzona przez Niemcy i Rosję go ochroni, jeśli wejdzie w życie „opcja atomowa”. Odium wokół Nord Stream 2 może od niego odstraszać nawet po ukończeniu – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Czytaj dalej„CAATSA vs. PEESA, czyli Nord Stream 2 staje się trędowaty”

Polacy walczą z tęczą wodorową w grze o dostęp do skarbca unijnego

Struktura udziału w rynku wodoru w Polsce w 2020 roku. Grafika: Ministerstwo klimatu i środowiska
Struktura udziału w rynku wodoru w Polsce w 2020 roku. Grafika: Ministerstwo klimatu i środowiska

Polacy przedstawili projekt strategii wodorowej. Chcą wykorzystywać różne technologie, choć Europa chce, by priorytet miał wodór zielony pozyskiwany z pomocą Odnawialnych Źródeł Energii. W tym celu proponują bardziej neutralną klasyfikację od tęczy wodorowej znanej dotychczas, by utrzymać dostęp do skarbca unijnego – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Czytaj dalej„Polacy walczą z tęczą wodorową w grze o dostęp do skarbca unijnego”

Nawet jeśli uda się dokończyć budowę Nord Stream 2, to będzie on trędowaty. . Rozmowa w Po prostu Wschód z Piotrem Pogorzelskim

Sankcje amerykańskie wobec Nord Stream 2, który miał być zrealizowany co najmniej rok temu, to już kolejny cios w rosyjsko-niemiecki projekt. Obecny cios w budowę gazociągu jest uzupełniający i może sprawić, że nie zostanie zrealizowana, a nawet jeżeli to się powiedzie, to może on stać pusty.

Sankcje zostały wprowadzone w oparciu o ustawę amerykańską, która została zastosowana wcześniej wobec Iranu. Amerykanie chcieli ograniczyć eksport ropy irańskiej na rynku, co poskutkowało jej wykluczeniem z rynku. Kraje, które zignorowały obostrzenia i wciąż handlowały z Iranem również były wpisywane na listę sankcji. W takim środowisku prawdopodobnie będzie funkcjonował Nord Stream 2. Każdy kraj, który zdecyduje się na współpracę z Rosjanami będzie musiał liczyć się z dopisanie do tej listy. Dlatego nawet jeśli uda się dokończyć budowę Nord Stream 2, to będzie on trędowaty.

Źródło: anchor.fm/pogorzelski

Niemcy przyznają, że Nord Stream 2 będzie co najmniej bardziej opóźniony | Zgoda Azerbejdżanu i Turkmenistanu może dać nowy gaz Europie

:Niemiecka instytucja odpowiedzialna za prace na morzu przyznaje, że Nord Stream 2 będzie co najmniej bardziej opóźniony przez protesty ekologów. Tymczasem nowe sankcje USA zagrażają mu całkowitym zatrzymaniem.

:Azerbejdżan i Turkmenistan doszły do wstępnego porozumienia o wspólnym wydobyciu węglowodorów ze złoża Dostluq na Morzu Kaspijskim. Czytaj dalej„Niemcy przyznają, że Nord Stream 2 będzie co najmniej bardziej opóźniony | Zgoda Azerbejdżanu i Turkmenistanu może dać nowy gaz Europie”

OZE i atom, czyli transformacja energetyczna z polską specyfiką

Transformacja energetyczna będzie postępować niezależnie od rozwoju wypadków na świecie. Europejczycy chcą być w jej awangardzie, a Polska z całym regionem Europy Środkowo-Wschodniej może do niej dołączyć dodając własną specyfikę poprzez połączenie źródeł odnawialnych z atomem. Jej zielony potencjał może posłużyć do budowy partnerstwa z krajami Europy Wschodniej w zależności od tempa i skali zmian na jej terytorium.

Transformacja energetyczna to obiektywny proces technologiczny wynikający z faktu odkrycia sposobu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Mają one inną specyfikę niż źródła konwencjonalne korzystające z paliw kopalnych. Elektrownie odnawialne nie wymagają dostaw surowców ani procesu spalania. Przez to mogą być bardziej rozproszone i nie zwiększają emisji dwutlenku węgla. Z drugiej jednak strony wciąż brakuje im stabilności, bo są zależne od pogody, a przez to potrzebują zabezpieczenia w postaci elektrowni konwencjonalnych. Zmieni to dopiero technologia magazynowania energii na różne możliwe sposoby, która jest już wykorzystywana na małą skalę, ale wciąż nie staniała do poziomu gwarantującego masowe zastosowanie.

Powyższe założenia implikuje tezę, że energetyka odnawialna (odnawialne źródła energii – OZE) będzie się dalej rozwijać bez względu na różne czynniki oddziałujące na gospodarkę globalną. Międzynarodowa Agencja Energii przyznaje, że pandemia koronawirusa uderzyła w rozwój OZE, ale go nie zatrzymała. Te źródła pokazały odporność na kryzys i dowodzi tego wzrost zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych o 1 procent w 2020 roku nawet pomimo pandemii. Moc zainstalowana OZE na świecie wzrosła globalnie o cztery procent, sięgając prawie 200 GW, głównie dzięki nowym projektom w Chinach i USA. Źródła tego rodzaju odpowiadały za prawie 90 procent nowych mocy w 2020 roku. Prognoza do 2025 roku przewiduje dalszą ich ekspansję pod warunkiem kontynuacji polityki gwarantujących ich promocję. Źródła odnawialne mają zapewnić więcej energii niż węgiel w 2025 roku.

Można się spodziewać takiego rozwoju wypadków w Europie, która stara się pozostać liderem energetyki odnawialnej. Technologia tego typu może być czarnym koniem gospodarki europejskiej, która musi rywalizować z potęgami, jak Chiny, jakością, bo ilością nie jest w stanie. Ta rywalizacja jest widoczna w prognozie MAE, która przewiduje, że to Indie mają być liderem nowych mocy odnawialnych w 2021 roku, ale również Unia Europejska ma zanotować ich skok. Przywództwo Europy na szlaku transformacji energetycznej jest możliwe dzięki istniejącym i planowanym regulacjom, które mają przyspieszać jej tempo. Po pierwsze, Europa jako pierwsza wprowadziła system handlu emisjami CO2 (EU Emission Trading Scheme – EU ETS), czyli narzędzie penalizujące źródła energii emisyjne i promujące te bezemisyjne, a jest nim oprócz atomu energetyka odnawialna. Po drugie, Europa ogłosiła plan Europejskiego Zielonego Ładu, na który składa się pakiet nowych regulacji wykraczających poza sektor energetyczny wprowadzający promocję OZE do sektorów transportu, rolnictwa i finansów, dodatkowo dopingując kraje europejskie do transformacji energetycznej w całej gospodarce. Docelowo, gospodarka europejska ma być „zielona” ze względu na priorytet ochrony klimatu przed emisjami gazów cieplarnianych oraz założenie, że zwróci się on także w większej konkurencyjności przemysłu europejskiego, którego specjalnością mają się stać „zielone technologie”.

Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu transformacji energetycznej znajdują się na rozdrożu. Z jednej strony mają zaległości wynikające z faktu zapóźnienia technologicznego, późniejszej akcesji krajów tego regionu do Unii Europejskiej oraz historii zależności od Związku Sowieckiego promującego w krajach satelickich rabunkową gospodarkę surowcową. Najlepszy przykład to ponad 70-procentowa zależność Polski od energetyki węglowej, która spada w XXI wieku dopiero dzięki rozwojowi alternatywnych źródeł konwencjonalnych i OZE. Kolejna alternatywa to energetyka jądrowa, która może być efektywnym narzędziem stabilizacji źródeł odnawialnych, ale jest przedmiotem sporu światopoglądowego wewnątrz Unii Europejskiej. Część krajów członkowskich, jak Austria i Niemcy, odmawia racji bytu tej technologii ze względu na długą tradycję ruchów antynuklearnych. Jednakże argumenty ekonomiczne będą dalej przemawiać za energetyką tego typu, czego dowodem jest kurs na atom w Polsce oraz innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, które otrzymały atom w spadku po Sowietach i zamierzają go dalej rozbudowywać. Kraje germańskie wolą zabezpieczać OZE z pomocą energetyki gazowej, która rodzi jednak ryzyko wzrostu zależności od importu gazu ziemnego, który pochodzi w Europie w ponad jednej trzeciej z Rosji, rodząc wyzwania polityczne symbolizowane przez sporny projekt gazociągu Nord Stream 2.

Z tego punktu widzenia Polska oraz kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej mogą wnieść własną specyfikę do europejskiej transformacji energetycznej przy założeniu, że zostanie stworzone odpowiednie wsparcie sygnalizowane przez Międzynarodową Agencję Energii. Zaległości regionu powinny zostać nadgonione dzięki odpowiednim mechanizmom solidarnościowym wewnątrz planu Europejskiego Zielonego Ładu, a jest nim już na przykład Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dający środki na uśmierzenie dolegliwości związanych ze zmianami w regionach uzależnionych dotąd od węgla jak Śląsk. Ponadto, należy stworzyć narzędzia regulacyjne na poziomie unijnym i krajowym wspierające rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Gwarantuje je unijna polityka klimatyczna oraz sprawna legislacja krajowa, jak przyjęcie ustawy promującej morskie farmy wiatrowe czy programu Mój Prąd przyspieszającego rozwój fotowoltaiki w Polsce. Elementem dodatkowym może być wsparcie energetyki jądrowej w Europie Środkowo-Wschodniej, które powinno stać się niezbywalnym elementem dyskusji europejskiej o przyszłości transformacji energetycznej.

Jeżeli Polska zdoła wypracować zielony potencjał wykorzystując unijną politykę klimatyczną do zwiększenia konkurencyjności swej energetyki, będzie partnerem do dyskusji o promocji tej polityki w krajach Europy Wschodniej stowarzyszonych z Unią Europejską za pośrednictwem Wspólnoty Energetycznej. To zagraniczny wymiar polityki energetyczno-klimatycznej Unii. Kraje członkowskie, czyli w przypadku tego regionu Mołdawia i Ukraina, są zobowiązane do wdrażania unijnych regulacji energetycznych i klimatycznych, a więc także tych, które będą promować przyspieszenie transformacji energetycznej. Oznacza to, że Polska wraz z innymi krajami europejskimi może wspierać tę transformację w Mołdawii i Ukrainie, wykorzystując dodatkowo platformę Partnerstwa Wschodniego, przy zastrzeżeniu jej ograniczonego potencjału w tym zakresie. Przykładem skutecznego działania tego typu była transpozycja regulacji na rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu w krajach Wspólnoty Energetycznej doświadczanych kryzysami dostaw gazu z winy Rosji na czele z Ukrainą. Skala zaangażowania Polski w promocję transformacji energetycznej w tym regionie będzie zależała od konkurencyjności jej energetyki, a ta od tempa transformacji na jej terytorium. Podsumowując, Polska będzie mogła wykorzystać zielony potencjał w relacjach z krajami Europy Wschodniej do stopnia zależnego od tego, jak szybko i na jaką skalę zwiększy go u siebie. W ten sposób można dojść do wniosku, że przyszłość partnerstwa Polaków z krajami Europy Wschodniej na szlaku transformacji energetycznej będzie zależeć od jej trasy w Polsce.

Źródło: new.org.pl

Komisja liczy na dyrektywę gazową, a nie sankcje USA przeciwko Nord Stream 2 | Powrót USA do porozumienia paryskiego i odwrót od Keystone XL

Komisja Europejska. Fot.: Flickr
Komisja Europejska. Fot.: Flickr

:Przedstawiciel Komisji Europejskiej odpowiedział na pytania posła polskiego o jej stanowisko w sprawie spornego gazociągu Nord Stream 2. Krytykuje sankcje USA, ale przekonuje, że odpowiedzią na ten projekt jest dyrektywa gazowa mająca go podporządkować przepisom unijnym.

:Nowy prezydent USA Joe Biden zgodnie z zapowiedziami z okresu kampanii wyborczej podpisał dekret, na mocy którego jego kraj wrócił do porozumienia klimatycznego z Paryża oraz zawiesił budowę ropociągu Keystone XL z Kanady, a także przywrócił standardy emisji w transporcie. Czytaj dalej„Komisja liczy na dyrektywę gazową, a nie sankcje USA przeciwko Nord Stream 2 | Powrót USA do porozumienia paryskiego i odwrót od Keystone XL”

Poles are challenging the hydrogen rainbow in a battle for access to EU coffers

Poland has revealed a draft of its hydrogen strategy. It wants to utilize various technologies, even though Europe puts preference on green hydrogen, which is generated from renewable energy sources. In a move to maintain their access to the EU coffers, Poles have proposed a more neutral classification in comparison to the popular hydrogen rainbow – writes Wojciech Jakóbik, editor in chief at BiznesAlert.pl.

Hydrogen road map

The draft, titled “Poland’s hydrogen strategy by 2030 with a perspective until 2040” has been submitted for public consultations. “Poland has the opportunity to use the scientific potential and expert experience in hydrogen technologies based on its own innovative technologies,” the authors of the report claim. “The strategy’s vision and overarching goal is to grow a hydrocarbon industry in Poland by, among others, developing domestic patents and hydrocarbon technologies, as well as using them to achieve climate neutrality and maintain the competitiveness of the Polish economy.

The strategic goals include, among others, bringing into use a 1 MW power to gas installation based on Polish technologies, opening a facility where hydrogen is produced using, among others, electrolysis from biomethane, waste gases, natural gas with the usage of CCS/CCU, or using pirolysis and other alternate technologies of hydrogen production, owning electrolyzers with 2GW capacity that run on renewables in 2030.

A legal framework is necessary to achieve this. “It is of utmost importance to create a legislative framework for hydrogen as an alternative transport fuel, draft regulations for the functioning of a hydrogen market and, later on, prepare a legislative hydrogen package – regulations which will define the details on how the market should function, and which will implement the relevant EU regulations, as well as introduce a system of incentives to produce low-emission hydrogen,” the strategy says.

The document includes a thorough description of the actual situation in the EU hydrogen industry, hydrogen strategies of selected EU states, as well as of Japan and Australia. These last two sates are especially pertinent examples, because they reach for solutions other than green hydrogen. Poland wants to follow a similar approach. “The ability to use the potential of renewable energy sources (RES) is limited by technical and weather conditions. It will be possible to generate economically competitive hydrogen from nuclear sources once the first nuclear block is opened, which according to the plan is to take place in 2033. For years Poland has been researching technological solutions for the hydrogen industry. Hence, today the country already has solutions of high technological readiness. In order to commercialize them, the industry needs to receive support to develop in a dynamic and stable way by 2030,” the document states. This is why the value chain described by the strategy authors includes, among others, hydrocarbon steam reforming, coal gasification, separating coke-oven gas as well as HTR (high temperature reactor technology).

Replacing the hydrogen rainbow with an emission criterion

Poles have a proposition that stands in contrast to the European Commission’s rainbow terminology, as it allows hydrogen to be generated from various sources. So far, hydrogen has been classified on the basis of the source from which it was produced: green hydrogen is produced from renewables, blue and turquoise from gas, violet from nuclear power, grey from refining and black from coal. Poles prefer an approach, which in their opinion will be less discriminatory.

Enter the term “conventional hydrogen”, i.e. one that is generated from fossil fuels. Thanks to it, today Poland ranks 5th on the European ranking of hydrogen production. The annual hydrogen production in Poland is about one million tons. The gas is produced by, among others, the following companies: Azoty – 420 thousand tons, Lotos – 145 thousand tons, Orlen – 145 thousand tons, Jastrzębska Spółka Węglowa – 75 thousand tons. Conventional hydrogen is the cheapest, but also generates the highest amounts of emissions, which is why it goes against the EU climate policy and is under pressure from new regulations. The second new term is “low-emission hydrogen”, which is generated from non-renewable sources, or renewable sources with a small carbon footprint suggested at a level lower than 5.8 KG CO2/kg H2. “We should replace the arbitrary process of assigning a ‘color’ to hydrogen depending on how it was generated, with a precise, numerical definition of hydrogen’s emissions level. The amount of CO2 generated per one kilogram of hydrogen in the entire production chain should be the criterion. Such an indicator would allow producers to adjust their technology to meet the desired standards,” the strategy proposes. “A cost-effective solution would be to use the hydrogen generated as a byproduct of chemical processes (the so-called waste hydrogen), which was qualified as low-emission, because the emissions were generated during different processes, in which they were inevitable,” the authors add, suggesting that grey hydrogen from refineries should be utilized. The third kind of hydrogen is “renewable”. It is generated in the process of electrolysis thanks to energy from renewable sources and an emission level under one kilogram of CO2 per one kg of hydrogen. “Today Poland’s ability to use the potential of renewables to generate hydrogen is limited, because of the lack of adequate facilities, and low commercialization of the existing technologies. The system solutions dedicated to managing the surplus of energy from renewables where hydrogen is generated in the process of electrolysis when demand for power drops, does not work either. The main reason for this is the high cost of installing electrolyzers and the high demand in the system for power from renewables,” the authors admit. Together with the development of renewable energy in Poland the potential of renewable hydrogen will expand, but changing the definition will make it possible for H2 to grow also thanks to nuclear energy, because violet hydrogen (from nuclear power) is to become equal to the green one (from renewables). “The competitive advantage of hydrogen generated in nuclear power plants is based not only on the lack of emissions, but also on the possibly of large-scale production (economies of scale). It is one of the cheapest ways to generate hydrogen. “Producing hydrogen in nuclear power plants makes the most sense during the so-called night valleys, when NPPs may be forced to lower their capacity, which has a negative impact on their efficiency,” the strategy authors explain. They also add that the plan includes HTR technology, which is to be developed in cooperation with Japan, which was included in the report as an example in the review of existing hydrogen strategies for a reason.

“It is also pertinent to incorporate the strategies of Polish companies that may be based on other ways of hydrogen generation. It was important to include a rule that widens the possibilities of using hydrogen from electrolysis, but also one that depends on the emission levels of grey hydrogen. This will be an important change, one that we will fight for on the EU level in line with the European principle of technological neutrality, so that as big a number of entities as possible could take this opportunity,” Michał Kurtyka, the Minister of Climate and the Environment, said in an answer to BiznesAlert.pl during a conference on which the hydrogen strategy was presented.

The game to tap into the EU coffers

In response to questions from BiznesAlert.pl, the Ministry of Climate and Environment explained that on the 9th of December the representatives of ministers for climate, energy and the environment – COREPER, met to negotiate how the EU hydrogen strategy should look. Poland’s proposition to support hydrogen technologies depending on their emissions level was adopted. The conclusions on this topic were adopted during the meeting of ministers for energy of the Council of the European Union. “Those technologies that generate no or low emissions and thus will bring Europe closer to climate neutrality will be promoted. Green projects will have the biggest support, but thanks to this classification we are not excluding the HTR technologies,” Ireneusz Zyska the Deputy Minister for Climate and Environment told us. “We are just starting. We will speed up after 2030. In the current decade we will develop the market and prepare the framework for further growth. The entry threshold, prices and availability of technologies force us to first clear the trails. In the next decade hydrogen technologies are to become common and cheaper,” he argued.

“The EU bankrolling low-emission technologies, not just green hydrogen, offers an opportunity to Poland, as well as other states with large industries, such as Germany. It also makes it possible to develop competencies and a hydrogen market with the existing assets, and enables a gradual move to hydrogen that causes less emissions, as well as H2 generated with power from large renewable facilities, such as offshore wind farms,” Zyska summed up.

This means that if the EU maintains its support for various kinds of hydrogen, the EU funds, e.g. the Connecting Europe Facility, which was used to bankroll innumerable projects that were important for Poland’s energy security (e.g. the LNG terminal and Baltic Pipe), could be used for hydrogen projects, for instance as part of the EU goal to adapt the gas infrastructure to transport hydrogen and other renewable gases, such as biomethane. Thus, Poland could keep its access to EU money for energy transition, despite the fact that it wants to use gas and other transition technologies (apparently in the hydrogen sector as well), which are increasingly more often penalized in Europe, like in the high-profile decision of the European Investment Bank, which decided to stop supporting gas projects. Polska Hydrogen Ready wants to keep on receiving funds from the EU despite the peculiarities in its energy and hydrogen strategies, by marking individual projects (e.g. Baltic Pipe) as endeavors that facilitate the transition.

However, the success during the COREPER meeting should not be treated as the final battle. “This position was adopted by the Council and it determines how hydrogen should be handled in the EU legislation. It will impact the Council’s position with regard to drafting specific regualations. It should also have some effect on the approach of the European Commission. It refers mostly to what is included in the plan determined by the EU hydrogen strategy from July 2020,” Paweł Wróbel, CEO of Gate Brussels explained. “We should remember we are in the midst of building a hydrogen market, which has been stressed by the EC as well. This is why at this stage there is room not only for green hydrogen, even though this kind of hydrogen is to be the target one as it is generated with RES. When analyzing how the future legal and financial EU framework will handle various hydrogen technologies, one should also take into consideration the position of the European Parliament. I expect that it will argue for limiting hydrogen other than green as much as possible. The document adopted by the EU Council in December las year is not a legal act, it’s only a conclusion. The future of hydrogen will be determined during the negotiations on specific regulations and directives, so it is still an open question,” the experts argued.

To be continued

The game for access to the EU treasury with hydrogen as leverage will be continued. Poland wants to stick to its specificity, similarly to the energy sector. This approach is balanced and I have called for it in my other articles. According to the hydrogen strategy, at the turn of 2021 and 2022, a legislative package for the gas is to be drafted. It will include regulations that will implement the EU legislation, regulate the mechanics of the hydrogen market, and provide a system of incentives to produce the gas. Whether Poland will be able to use the full potential of its hydrogen economy depends on the administration in Warsaw. The government will either use the upcoming opportunities to develop new industries and reach for the potential of RES and green hydrogen, or sit on its laurels and use a diversified hydrogen mix to protect the status quo in the energy sector. If the various hydrogen technologies are approved, Poland will have to face changes that are not as revolutionary, but it should not be an excuse to perpetuate the status quo, which does not strengthen the competitiveness of Poland’s economy.

Biden będzie walczył z Nord Stream 2 po zastąpieniu Trumpa. Czy Rosjanie zbankrutują? | Saudyjczycy ostrzegali rynek ropy. Koronawirus pokazuje, że mieli rację

Christoph de Margerie. Fot. Novatek
Christoph de Margerie. Fot. Novatek

:Dziennik RBK donosi, że prezydent-elekt Joe Biden zamierza kontynuować walkę USA z projektem Nord Stream 2 po tym, jak administracja jego poprzednika Donalda Trumpa wprowadziła nowe sankcje wobec tego projektu. Rosjanie spodziewają się w najgorszym wypadku bankructwa jego operatora.

:Arabia Saudyjska zachowała sceptycyzm wobec rozwoju sytuacji na rynku ropy pomimo wzrostu wartości baryłki i optymizmu inwestorów. Dlatego zdecydowała się samodzielnie ograniczyć wydobycie o milion baryłek wobec braku konsensusu porozumienia naftowego. Nowe dane pokazują, że jej obawy się sprawdziły przez koronawirusa.

:Tankowce LNG wyruszyły z rosyjskiego Jamału do Azji w celu pokonania Północnego Szlaku Morskiego zimą po raz pierwszy w historii bez pomocy lodołamaczy. Kommiersant podaje, że jednego z nich zawiódł system napędowy. Naprawa zmusi go do powrotu do doków. Czytaj dalej„Biden będzie walczył z Nord Stream 2 po zastąpieniu Trumpa. Czy Rosjanie zbankrutują? | Saudyjczycy ostrzegali rynek ropy. Koronawirus pokazuje, że mieli rację”

Nowe sankcje USA wobec Nord Stream 2 są potwierdzone. Presja rośnie przez Nawalnego | Komisja pokazuje kij i marchewkę polityki klimatycznej partnerom zagranicznym jak Chiny

Emisja CO2. Fot.: Flickr
Emisja CO2. Fot.: Flickr

:Niemcy potwierdzają informacje o tym, że USA zamierzają wprowadzić sankcje na barkę Fortuna mającą dokończyć sporny gazociąg Nord Stream 2. Tymczasem rośnie opozycja wobec fałszywej fundacji, która miała go chronić.

:Komisja Europejska zamierza wprowadzić obciążenia na produkty importowane do Unii w zależności od emisji CO2 wytworzonej przy ich produkcji. Daje jednak alternatywę partnerom zagranicznym. Nie narzuci tych obciążeń, jeżeli „ich ambicje klimatyczne dorównają europejskim”. Czytaj dalej„Nowe sankcje USA wobec Nord Stream 2 są potwierdzone. Presja rośnie przez Nawalnego | Komisja pokazuje kij i marchewkę polityki klimatycznej partnerom zagranicznym jak Chiny”